Plan wyborczy

Przedstawiam Państwu mój plan wyborczy. Oprócz zaangażowania w sprawy ważne dla mieszkańców Kozienic i okolic, chcę wspierać młodych ludzi, aktywizować osoby starsze oraz lokalne organizacje pozarządowe. Serdecznie zapraszam do lektury.

DZIAŁANIA Z MŁODZIEŻĄ – dla młodzieży i z młodzieżą dla Kozienic

Młodzieżowa Rada Miasta przy Radzie Miasta w Kozienicach
Główne działanie: edukacja obywatelska młodzieży w praktyce, działania młodzieży na rzecz Kozienic, dialog międzypokoleniowy.

Organ ten byłby komórką pomocniczą, głosem młodzieży zamieszkującej na terenie miasta i gminy Kozienice, który jak dotąd w debacie publicznej jest słabo słyszalny. Młodzieżowa Rada Miasta będzie miejscem kształcenia kozienickiej młodzieży z zakresu edukacji obywatelskiej, działalności samorządu terytorialnego oraz praktycznych działań na rzecz Kozienic. Młodzi ludzie będą kiedyś decydować o losach Polski, o naszych losach. Kiedy zatem, jak nie teraz krzewić w nich inicjatywy społeczne? Kiedy zatem, jak nie teraz, przekonać ich, że młodość, energia, kreatywność i wykształcenie potrzebne są tu i teraz?

Młodzieżowe Biuro Karier
Główne działanie: inspirowanie młodzieży w poszukiwaniu ścieżek kariery zawodowej

W ramach biura będziemy monitorować i przekazywać informacje o trendach na rynku pracy, budować bazę praktyk i staży, organizować spotkania i warsztaty ze specjalistami (dotyczące między innymi: budowania ścieżki zawodowej, relacji interpersonalnych, networkingu, otwierania przedsiębiorstw etc.).

Młodzieżowa Scena Artystyczna
Główne działanie: wsparcie i promowanie młodych kozienickich talentów

Warto, aby  młodzi aktorzy, muzycy, wokaliści i filmowcy mieli przestrzeń i szerokie wsparcie starszego pokolenia. Promowanie talentów to szansa dla rozwoju kariery naszych młodych kozieniczan oraz budowanie jeszcze lepszego wizerunku Kozienic w Polsce (i Europie).

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Kozienicka Rada Organizacji Pozarządowych
Główne działanie: wsparcie merytoryczne lokalnych organizacji pozarządowych (fundacji / stowarzyszeń)

Organizacje pozarządowe są niezwykle ważną częścią demokratycznego państwa. Odgrywają one role inicjatorów dialogu na ważne tematy dla społeczeństwa, utrzymują pamięć o przeszłości czy wspierają osoby potrzebujące.  Same jednak często potrzebują wsparcia dla lepszego rozwoju, zwiększenia aktywności i wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. Rada, którą chcę powołać byłaby platformą wymiany doświadczeń, szkoleń ze specjalistami czy transferu wiedzy z większych, ogólnopolskich fundacji / stowarzyszeń. Rozwój organizacji pozarządowych to szansa dla rozwoju Kozienic: budowanie marki miasta, nowe miejsca pracy i skuteczniejsze projekty.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA

Główne działanie: łączenie wiedzy i doświadczenia osób starszych z potencjałem i energią młodzieży.

Warto wykorzystać doświadczenie i wiedzę osób starszych. W połączeniu z energią młodych ludzi, możemy osiągnąć pozytywne rezultaty. Zgodnie z priorytetami Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej*) chciałabym wraz z młodzieżą i seniorami stworzyć podmiot ekonomii społecznej (takie jak: przedsiębiorstwo społeczne). Przedmiotem działań będzie jadłodajnia, w której aktywni seniorzy będą produkować ciepłe posiłki dla siebie i innych (emerytów) za symboliczną opłatę (koszty produkcji i utrzymania lokalu). Dzięki tej inicjatywie wesprzemy i zaktywizujemy seniorów oraz w praktyce będziemy kształcić przedsiębiorczość młodzieży.

* Priorytet II: Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
* Priorytet III: Partycypacja społeczna osób starszych