Łącząc siły dla zdrowia, czyli jak wspólne działania mogą zmieniać oblicze profilaktyki onkologicznej

Dodano: 1 marca 2024 19:55

Blog - Beata Smykiewicz-Różycka

Łącząc siły dla zdrowia, czyli jak wspólne działania mogą zmieniać oblicze profilaktyki onkologicznej

Udostępnij

W dzisiejszych czasach, kiedy medycyna rozwija się w zawrotnym tempie, nadal istnieją obszary, w których działania wspólne mogą przynieść nieocenione korzyści. Profilaktyka onkologiczna, zwłaszcza w zakresie raka piersi, jest jednym z takich obszarów w którym zaangażowanie społeczne, edukacja i współpraca międzysektorowa mogą realnie wpływać na poprawę zdrowia publicznego.

O tym kim jestem można przeczytać na stronie głównej. Moje wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi pokazało mi, jak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób. Dzięki kampanii społeczno-charytatywnej Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi, którą moja Fundacja organizuje cyklicznie od 2015 roku, możemy obserwować, jak edukacja i dostęp do badań przekładają się na realne zmiany w życiu kobiet z naszej społeczności.

 

Edukacja jako fundament profilaktyki
Edukacja jest kluczowym elementem w walce z rakiem piersi. Wiedza o tym, jak ważne jest regularne samobadanie, a także świadomość, że wczesne wykrycie choroby znacząco zwiększa szanse na wyleczenie, są fundamentami, na których powinniśmy budować działania profilaktyczne. Organizując warsztaty z samobadania piersi, spotkania edukacyjne i kampanie społeczne, staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, zwracając szczególną uwagę na młode pokolenia.

 

Współpraca przekraczająca granice sektorów
W działaniach na rzecz profilaktyki onkologicznej niezwykle ważna jest współpraca między różnymi sektorami - od służby zdrowia, przez oświatę aż po organizacje pozarządowe i biznes. W ramach Fundacji doświadczamy, jak owocna może być synergia między nauczycielami, lekarzami, psychologami oraz lokalnymi przedsiębiorstwami. Takie partnerstwo pozwala na realizację kompleksowych programów edukacyjnych i profilaktycznych, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań różnych grup społecznych.

 

Akcja "Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi"
Nasza flagowa inicjatywa - Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi, jest przykładem, jak przez wspólne działania można zwiększyć dostęp do badań diagnostycznych. Dzięki zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców, władz samorządowych oraz mediów udaje nam się pozyskać środki z których współfinansujemy badania USG piersi kobiet z Ziemi Kozienickiej. Współfinansowaliśmy badanie ponad 1000 kobiet wśród których u ponad 60 zostały wykryte zmiany do dalszej diagnostyki.

Kampania to również czas, kiedy nasze działania edukacyjne zyskują dodatkowy wymiar, docierając do szerokiego grona odbiorców.

Nie można przecenić roli, jaką w działaniach profilaktycznych odgrywa społeczność lokalna. To właśnie tutaj, na poziomie najbliższego otoczenia, możemy najskuteczniej promować zdrowe nawyki i zachęcać do regularnych badań. Poprzez organizowanie lokalnych inicjatyw, takich jak warsztaty edukacyjne, budujemy społeczność, która wspiera się nawzajem w dbaniu o zdrowie.

 

Profilaktyka onkologiczna to nie tylko zadanie dla specjalistów medycznych, ale wspólna misja, w której każdy z nas może mieć swój udział. Edukacja, współpraca międzysektorowa oraz zaangażowanie społeczności lokalnych to klucze do budowania świadomości i promowania zdrowia publicznego. Wierzę, że dzięki wspólnym działaniom możemy zmieniać oblicze profilaktyki onkologicznej, zwiększając szanse na wczesne wykrycie i skuteczne leczenie chorób nowotworowych.

 

Komentarze

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy do tego wpisu.

  1. Główna
  2. Blog
  3. Wybory
  4. Kategorie